Sigrdrifa Pod

Sigrdrifa podcast have been around since 2021 and and been listened to over 100 thousand times. Nordinnan Sigrdrifa Youtube channel have been up since 2016 . 


Nordinnan Sigrdrifa Youtube channel


Sigrdrifa is a counselor with a degree in psychology, MA. She is genuily interested in how indivduals survival stratergies gone dysfunctional. Mythology, esoterica, philosophy and geopolitics are subjects she dives into. Abrahamic sypremecy is revolting to her.


info@sigrdrifa.se

"Völva betyder stavbärerska, för hon bar med sig en stav där hon gick mellan gårdarna för att erbjuda sina tjänster. Den här staven var också av stor vikt under själva sejdandet. Staven var hennes förankring i den här världen samtidigt som den gav stöd där hon satt på sin Sejdhäll och att hon reste med sin ande längs med staven. Staven skulle då kunna ses som en representant för Världsträdet som vi idag kan beskriva som själva kosmos eller universum. Längs med Världsträdet finns världar (dimensioner) befolkade av allehanda väsen; allt från jättar och gudomar, till naturväsen och skuggvarelser, samt människor, växter och djur. Völvan kunde ta sig till dessa olika världar bl a med hjälp av staven. Senare i tidsåldern kommer vi att stöta på någon som kallas för en tunrida, kanske kan man säga att Völvan utvecklats till tunridan eller en del av henne i alla fall. Sejdandet som Völvan utförde skedde i samarbete med andra människor som samlades runt stavbärerskan för att genom sången sjunga henne till trans, medan en tunrida var en kvinna som ”rider på tunet”, vilket är själva betydelsen av ordet.

Sejd cub, the Vala sat on this chair found 

in a viking ship barrier site.

Resistance!!!

Wake wake Viking, we're in war now!!!